Vindgaranti

För att kunna kitesurfa eller snökita måste det blåsa! Vi är beroende av vinden och har lång erfarenhet i att bedöma prognoser och när rätt förutsättningar råder. Dock inträffar det ibland att vinden uteblir trots lovande prognoser eller att den slår av under tiden vi är ute och håller våra kurser.

Därför har vi en vindgaranti på alla våra kurser.
Detta innebär att:

  • Om vi inte kan slutföra hela eller delar av din kurs pga fel vind, betalar du endast för den delen som genomförts.
  • Vi finner ett nytt tillfälle där vi kan slutföra hela din kurs.

Vindgarantin gäller för följande:

  • Det blåser för lite
  • Det blåser för mycket
  • Vinden avtar helt eller så mycket att kursen inte går att slutföra
  • Vinden ökar till en styrka som är olämplig för att slutföra kursen
  • Vid extremt byig vind